Historie budovy ve Štítného ulici 520/5

Dům ve Štítného ulici č. 5 na Žižkově byl postaven roku 1875 stavitelem Hodanem. V přízemí domu byl zřízen hostinec U rytíře Dalimila, později zvaný U Jana Lucemburského. Součástí hostince byla velká taneční síň s balkóny neobvyklého typu, které však pro námitky kolaudační komise musel nakonec stavitel zrušit.

Když se kolem roku 1883 začala v rozrůstající se obci jevit potřeba zbudovat kapli, koupil dům Spolek pro vystavění katolického kostela na Žižkově. Hostinec byl zrušen a bývalá taneční síň adaptována na kapli zasvěcenou Panně Marii. Při kapli měly sestry řádu boromejek dětskou opatrovnu. Po vystavění kostela sv. Prokopa zůstala kaple využívána školní mládeží a zbytek domu, zvýšený o jedno patro, připadl nově zřízenému gymnáziu. Po jeho odstěhování získala zdejší učebny Veřejná obchodní škola Grémia pražského obchodnictva v Žižkově.

Roku 1919 rozhodl poradní orgán městského zastupitelstva pro věci kulturní o zrušení kaple a adaptaci objektu k „lidovýchovným“ účelům. Vypracováním plánu rekonstrukce byl tehdejším starostou města MUDr. Rudolfem Kostrakiewiczem pověřen architekt Jindřich Motejl. Vše, co připomínalo interiér bývalé kaple, bylo odstraněno, proti průčelní stěně postaveno pódium a v hledišti umístěno 208 sedadel. Nově zřízená síň Žižkova se pak v příštích letech stala dějištěm velké řady kulturních akcí – přednášek, hudebních, recitačních a společenských besed -, jež upoutávaly zájem nejenom žižkovských občanů, ale i mnoha návštěvníků z celé Prahy, kteří vytvářeli okruh vděčného publika.

Kulturní pořady byly zpestřeny zavedením divadelních večerů, pro které však pódium síně, nazvané jménem prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka, nebylo příliš vyhovující. V té době zde vystupovaly především ochotnické soubory Městského osvětového sboru, dramatické oddělení Státní konzervatoře a další.

V roce 1924 bylo za dozoru stavitele J. Herinka rozšířeno jeviště, postaven jevištní portál, skladiště a divadelní šatna. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům však ani po těchto úpravách nebylo dosaženo potřebného vybavení. Roku 1927 proto architekt Chvojka odstranil nevkusné galerie a nahradil je prostorným balkonem, postavil vestibul se šatnami, místnost pro divadelní rekvizity, nový jevištní portál a hlediště opatřil 336 sedadly. Nové osvětlovací zařízení jeviště i síně dovršilo přestavbu bývalé kaple v důstojný kulturní sál. Od té doby zde působila především Scéna Městského osvětového sboru pod vedením ing. Františka Síly, která se posléze rozrostla až na čtyřicet činných členů a sehrála zde řadu významných inscenací. Scéna MOS působila na jevišti Masarykovy síně prakticky až do příchodu německých okupantů.

Po skončení druhé světové války byly Masarykova síň ve Štítného ulici přejmenována na Síň lidové umělecké tvořivosti (LUT) a byla opět vyhrazena potřebám osvětové činnosti. Při sporadickém účinkování ochotnických souborů se hrálo v rámci nové reorganizace pod názvem Žižkovské divadlo (Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl, ve které působil i Jaroslav Marvan, ochotnický soubor Mlok, Akademická beseda Žižkov, Jirásek, Pokrok a další).

V roce 1960 bylo divadlo LUT na Žižkově pro nevyhovující jevištní vybavení a zastaralé bezpečnostní zařízení uzavřeno. Zrekonstruovaná scéna byla pod názvem Žižkovské divadlo znovu uvedena do provozu v sezóně 1976/77. Od tohoto data již její činnost mapuje náš bulletin.

V roce 1986 se uskutečnila zatím poslední rozsáhlejší rekonstrukce (elektroinstalace, jeviště, hlediště – kapacita byla snížena na 230 míst, prostory foyeru a sociální zařízení) a v roce 1995 bylo zrekonstruováno jeviště včetně přistavěné forbíny.

Pod vlivem přelomových událostí roku 1989 bylo Žižkovské divadlo přejmenováno na Žižkovské divadlo T. G. Masaryka. Od roku 1995 nese divadlo název Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, celý objekt pak Masarykův dům.

V současné době se projednává studie k postupné celkové rekonstrukci divadla, která by měla spočívat především v rozšíření o prostory nových hereckých šaten, zvětšení prostoru malé foyeru a dotažení maximální bezbariérovosti divadla.

(Ze Zpravodaje Klubu přátel Žižkova č. 26, které připravili František Švanda a Miroslav Čvančara, vybrala a doplnila Jana Pazderníková)

On-line rezervace

VRACENÍ ONLINE VSTUPENEK

Vážení diváci POZOR!

K vrácení peněz za vstupenky zakoupené online potřebujeme do mailu nutně: Vaše vstupenky + potvrzení ID platby, které Vám bylo zasláno na Váš mail platební bránou GoPay.

Požadavky zasílejte na adresu mandova@zdjc.cz.

Děkujeme za pochopení

! ZRUŠENÁ A PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ !

POZOR: VSTUPENKY LZE VRÁTIT POUZE DO 19.10. !!!

13.10. Cimrman v říši hudby - přeloženo na 17.12.

15.10. České nebe - přeloženo na 20.12.

23.10. Vyhnání Gerty Schnirch - přeloženo na 7.12.

24.10. Fantastická žena - přeloženo na 20.11.

25.10. Afrika pro Slunce - přeloženo na 2.12.

26.10. Chleba s máslem - přeloženo na 22.12.

27.10. České nebe - přeloženo na 9.12.

28.10. Záskok - přeloženo na 8.12.

30.10. The conquest of the north pole - přeloženo na 14.12.
 
31.10. Ptáci - přeloženo na 28.11.

 

Zrušená představení:

12.10. Maškaráda

14.10. Hospoda Na mýtince

17.10. Pan Hus

18.10. Dlouhý, Široký a Krátkozraký

20.10. Němý Bobeš

21.10. Lijavec

22.10. Posel z Liptákova

24.10. v 15,00 hod. Velká divadelní pohádka

29.10. Blaník

1.11. Cimrman v říši hudby
 
2.11. Dobrý proti severáku
 
Žižkovská štace: 3. - 5.11. Bosé nohy v parku
3 ženy
Mirákl v Andalusii

 

Vstupenky na přeložená představení zůstávají v platnosti nebo je lze vrátit, stejně jako vstupenky na zrušená představení, u pokladny divadla. Vstupenky zakoupené online lze vrátit spolu se zasláním ID platby (doručeno na vaši mailovou adresu pouze od GoPay) na adresu mandova@zdjc.cz.

POZOR nejpozději do 19.10.

INFORMACE PRO ABONENTY

Vážení abonenti,

neodehraná představení z jednotlivých skupin jsme přeložili na září - prosinec 2020. Zde se můžete informovat o přeložených, po případě změněných představení.

Vaše divadlo

 

POKLADNA DIVADLA

Vážení diváci,

pokladna je otevřena pondělí - čtvrtek v 16:30 - 19:30, ostatní dny v týdnu jednu hodinu před začátkem představení, pokud hrajeme.

Ve svátky je pokladna otevřena vždy 18 - 19 hod., pokud se hraje.

V opačném případě je pokladna zavřená.

Tel.: 222780396 - pokladna

        222781860 -  kancelář

V pokladně divadla nelze platit platební kartou.

 

 

 

 

Naši sponzoři

PPF Office house Komterm Plzeňský prazdroj Společnosti Online SIKO KOUPELNY a.s. Freko a.s. ProVektor E.ON Blíž k sobě

PĚDPRODEJ NA LISTOPAD JE POSUNUT NA 29.10. od 17,00 hod.

VRACENÍ VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH V HOTOVOSTI

Vstupenky lze vrátit buď v pokladně divadla nebo zaslat oskenované na adresu mandova@zdjc.cz spolu s číslem Vašeho účtu.

VSTUPENKY ZAKOUPENÉ NA FAKTURU

Pro vrácení peněz za vstupenky zakoupené na fakturu kontaktujte paní pokladní na pokladna@zdjc.cz nebo telefonicky po - čt: 16,30 - 19,30 na tel.: 222780396.

PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ

23.9. Posel z Liptákova PŘELOŽENO na 24.11.

29.9. Blaník PŘELOŽENO na 6.12.

30.9. Afrika PŘELOŽENO na 1.12.

1.10. Vražda v salónním coupé PŘELOŽENO na 15.11.

Na přeložená představení zůstávají vstupenky v platnosti.

POZOR !!! Vstupenky na tato přeložená představení již vracet NELZE!

Děkujeme za pochopení.

Vaše divadlo

VÁLKA ROSEOVÝCH - přeloženo!!!!

Vážení diváci,

představení VÁLKA ROSEOVÝCH bylo z termínu 26.3. přeloženo na 8. listopadu 2020.

Nevrácené vstupenky zůstávají v platnosti.